Deze pagina biedt u een overzicht van de jaarstukken van 2000.

 

Datum   Document   Taal 
20000110   Uitnodiging + Agenda ALV 2000   NL
20000210   Notulen ALV 2000   NL
20000210   Jaarverslag 1999   NL
20000210   Financieel overzicht 1999   NL
20000210   Jaarwerkplan 2000   NL
20000210   Begroting 2000   NL

Oproep

Bezit u (niet via de website downloadbare) jaarstukken? Dan wil het bestuur daar graag een (digitale) kopie van ter publicatie op deze website. Gebruik het contactformulier om uw bereidheid om een kopie te verstrekken te melden aan het bestuur.