Deze pagina biedt u een overzicht van de jaarstukken van 2001.

 

Datum   Document   Taal 
20010110   Uitnodiging + Agenda ALV 2001   NL
20010208   Notulen ALV 2001   NL
20010208   Jaarverslag 2000   NL
20010208   Financieel overzicht 2000   NL
20010208   Jaarwerkplan 2001   NL
20010208   Begroting 2001   NL

 

Oproep

Bezit u (niet via de website downloadbare) jaarstukken? Dan wil het bestuur daar graag een (digitale) kopie van ter publicatie op deze website. Gebruik het contactformulier om uw bereidheid om een kopie te verstrekken te melden aan het bestuur.