Deze pagina biedt u een overzicht van de jaarstukken van 2004.

 

Datum   Document   Taal 
20040210   Uitnodiging + Agenda ALV 2004   NL
20040301   Notulen ALV 2004   NL
20040301   Financieel overzicht 2003   NL
20040301   Jaarverslag 2003   NL
20040301   Jaarplan 2004   NL

Oproep

Bezit u (niet via de website downloadbare) jaarstukken? Dan wil het bestuur daar graag een (digitale) kopie van ter publicatie op deze website. Gebruik het contactformulier om uw bereidheid om een kopie te verstrekken te melden aan het bestuur.