Deze pagina biedt u een overzicht van de jaarstukken van 2005.

 

Datum   Document   Taal 
20050228   Uitnodiging + Agenda ALV 2005   NL
20050331   Notulen ALV 2005   NL
20050331   Financieel overzicht 2004   NL
20050331   Jaarverslag 2004   NL
20050331   Jaarplan 2005   NL

Oproep

Bezit u (niet via de website downloadbare) jaarstukken? Dan wil het bestuur daar graag een (digitale) kopie van ter publicatie op deze website. Gebruik het contactformulier om uw bereidheid om een kopie te verstrekken te melden aan het bestuur.