Deze pagina biedt u een overzicht van de jaarstukken van 2006.

 

Datum   Document   Taal 
20060228   Uitnodiging + Agenda ALV 2006   NL
20060406   Notulen ALV 2006   NL
20060406   Financieel overzicht 2005   NL
20060406   Jaarverslag 2005   NL
20060406   Jaarplan 2006   NL

Oproep

Bezit u (niet via de website downloadbare) jaarstukken? Dan wil het bestuur daar graag een (digitale) kopie van ter publicatie op deze website. Gebruik het contactformulier om uw bereidheid om een kopie te verstrekken te melden aan het bestuur.