Deze pagina biedt u een overzicht van de jaarstukken van 2007.

 

Datum   Document   Taal 
20070228   Uitnodiging + Agenda ALV 2007   NL
20070329   Notulen ALV 2007   NL
20070329   Financieel overzicht 2006   NL
20070329   Jaarverslag 2006   NL
20070329   Jaarplan 2007   NL

Oproep

Bezit u (niet via de website downloadbare) jaarstukken? Dan wil het bestuur daar graag een (digitale) kopie van ter publicatie op deze website. Gebruik het contactformulier om uw bereidheid om een kopie te verstrekken te melden aan het bestuur.