Deze pagina biedt u een overzicht van de jaarstukken van 2008.

 

Datum   Document   Taal 
20080310   Uitnodiging + Agenda ALV 2008   NL
20080403   Notulen ALV 2008   NL
20080403   Financieel overzicht 2007   NL
20080403   Jaarverslag 2007   NL
20080403   Jaarplan 2008   NL

Oproep

Bezit u (niet via de website downloadbare) jaarstukken? Dan wil het bestuur daar graag een (digitale) kopie van ter publicatie op deze website. Gebruik het contactformulier om uw bereidheid om een kopie te verstrekken te melden aan het bestuur.