Deze pagina biedt u een overzicht van de jaarstukken van 2009.

 

Datum   Document   Taal 
20090326   Agenda ALV 2009   NL
20090326   Notulen ALV 2009   NL
20090326   Jaarverslag 2008   NL
20090326   Financieel overzicht 2008   NL
20090326   Jaarplan 2009   NL
20090326   Begroting 2009   NL

Oproep

Bezit u (niet via de website downloadbare) jaarstukken? Dan wil het bestuur daar graag een (digitale) kopie van ter publicatie op deze website. Gebruik het contactformulier om uw bereidheid om een kopie te verstrekken te melden aan het bestuur.