Deze pagina biedt u:

  • een overzicht van de jaarstukken van 2018
    (inclusief de presentatie tijdens de ALV 2018 in maart 2018 en een beknopt verslag van het Open Podium in september 2018).

 

Datum   Document   Taal 
20180205   Uitnodiging + Agenda ALV 2018   NL
20180307   Presentatie ALV 2018   NL
20180307   Notulen ALV 2018   NL
20180201   Jaarverslag 2017   NL
20180214   Financieel overzicht 2017   NL
20180214   Verslag Kascommissie over 2017   NL
20180201   Jaarplan 2018   NL
20180214   Begroting 2018   NL
20180905   Beknopt Verslag Open Podium 2018   NL