Deze pagina biedt u:

  • een overzicht van de jaarstukken van 2019.

 

Datum   Document   Taal 
20190207   Uitnodiging + Agenda ALV 2019   NL
20190306   Presentatie ALV 2019   NL
20190306   Notulen ALV 2019 (vastgesteld)   NL
20181231   Jaarverslag 2018
  NL
20181231   Financieel overzicht 2018   NL
20190220   Verslag Kascommissie over 2018   NL
20190101   Jaarplan 2019   NL
20190101   Begroting 2019   NL
20190904   Beknopt Verslag Open Podium 2019   NL