Deze pagina biedt u:

  • een overzicht van de jaarstukken van 2020.

 

Datum   Document   Taal 
20200218   Uitnodiging + Agenda ALV 2020   NL
20190306   Notulen ALV 2019 (vastgesteld)   NL
20191231   Financieel overzicht 2019 (gecontroleerd)   NL
20191231   Activiteitenagenda Bestuur, tevens Jaarverslag 2019   NL
20200211   Verslag van de Kascommissie   NL
20200101   Jaarplan 2020   NL
20200101   Begroting 2020   NL
20200304   Presentatie ALV 2020   NL
20200304   Notulen ALV 2020 (vastgesteld)   NL
20200916   Presentatie Open Podium 2020   NL