Deze pagina biedt u:

  • een overzicht van de jaarstukken van 2021.

Vanwege Corona was er geen ALV. Dus er zijn geen notulen of een presentatie.

 

Datum   Document   Taal 
20201231   Bestuur Activiteitenagenda 2020, tevens Jaarverslag 2020   NL
20201231   Financieel overzicht 2020 (gecontroleerd)   NL
20210908   Verslag van de Kascommissie   NL
20210101   Jaarplan 2021   NL
20210101   Begroting 2021   NL