Deze pagina biedt u:

  • een overzicht van de jaarstukken van 2021.

 

Datum   Document   Taal 
20200304   Notulen ALV 2020 (concept)   NL
20201231   Financieel overzicht 2020   NL
20210908   Verslag van de Kascommissie   NL
20210101   Jaarplan 2021   NL
20210101   Begroting 2021   NL