Deze pagina biedt u:

  • een overzicht van de jaarstukken van 2022.

 

Datum   Document   Taal 
20220228   Terugblik Bestuur "Joukes, Homminga, Cruts, Vermij, Visser"  (Maart 2016 t/m Februari 2022)    NL
20220101   Financieel overzicht 2021   NL
20220304   Verslag van de Kascommissie over 2021   NL
20220101   Begroting 2022   NL
20220324   Vooruitblik Bestuur "Van de Brug"   NL