Deze pagina biedt u:

  • een overzicht van de jaarstukken voor de Algemene Leden Vergadering van 2023.

 

Datum   Document   Taal 
20230322   Agenda ALV 2023   NL
20230322   Notulen ALV 2023 (Concept)   NL
20220324   Notulen ALV 2022   NL
20221013   Verslag Open Podium 2022   NL
20221231   Activiteitenagenda Bestuur 2022 = Jaarverslag 2022   NL
20221231   Financieel overzicht 2022   NL
20230125   Controle Kascommissie 2022   NL
20230322   Jaarplan 2023   NL
20230101   Begroting 2023   NL